Airports

Indian Airports

Airport Code city
NMB DEMAN
DAE DAPARIZO
DED DEHRADUN
DEL DELHI
DBD DHANBAD
DHM DHARAMSALA
DIB DIBRUGARH
DMU DIMAPUR
GAU GAUHATI
GAY GAUHATI
GOI GOA
GOP GORAKHPUR
GUX GUNA
GWL GWALIOR
HSS HISSAR
HBX HUBLI
HYD HYDERABAD
IMF IMPHAL
IDR INDORE
JLR JABALPUR
JGB JAGDALPUR
JAI JAIPUR
JSA JAISALMER
IXJ JAMMU
JGA JAMNAGAR
|XW JAMSHEDUR
PYB JEYPORE
JDH JODHPUR
JRH JORHAT RAWRIAH